ตะกร้า: 0

รวม: THB 0.00

MADDNESS SYSTEMS CO.,LTD.

บริษัท แมดเนส ซิสเทมส์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการนำเข้าและค้าปลีกสินค้าไอที อาทิเช่น ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านด้วยแรงลม
เคสคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์เสริมตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

โดย บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายสินค้าไอทีในออนไลน์และค้าส่งสินค้าไอทีให้ กับบริษัทไอทีชั้นนำ และได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ในระบบระบายความร้อนต่างๆภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยได้มีอุปกรณ์ต่างๆทยอยออกมาปรับเปลี่ยนในระบบเกี่ยวกับการทำความเย็นของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ก่อตั้งจึงได้ริเริ่มตั้งบริษัท แมดเนส ซิสเทมส์ จำกัด ขึ้นในปี 2558 เพื่อจำหน่ายสินค้าระบบระบายความร้อนต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆและในตลาดไอที โดยในลักษณะการขายส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าปลีกทั่วพื้นที่ภายในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทางบริษัทเอง